domingo, 12 de agosto de 2012

De sobte

Deixem-nos de competir. Deixem-nos de dir que no ho fem.
  Hi ha un pas més enllà de la intel.ligència que ens creiem.
Fes-me una creu amb el teus dits en els meus llavis.
Proclamo la meva rendició, la meva única victòria.

1 comentario: