domingo, 29 de enero de 2012

going home-Leonard Cohen

Ja tinc tot el Cd del Leonard. Una autèntica meravella de cap a peus.
A les ja conegudes "Show me the place" i " Darkness" comencem a  afegir.hi la  resta.

I love to speak with Leonard-  M´agrada parlar amb el Leonard
He's a sportsman and a shepherd-
És un deportista i un pastor(guia)
He's a lazy bastard-
És un gandul cabró
Living in a suit-
vivint en un vestit(en castellà traje)

But he does say what I tell him-Ell em fa  dir el que li dic
Even though it isn't welcome-
encara que no sigui benvingut
He will never have the freedom-
Ell mai tindrà la llibertat
To refuse
- per refusar-ho

He will speak these words of wisdom-Parlarà dels seus pensaments
Like a sage, a man of vision –com un savi, com un visionari
Though he knows he's really nothing
– tot i que sap que ,de fet,ell no és res mes
But the brief elaboration of a tube  
que la breu elaboració d´una desfeta

Going home –Anant cap a  casa
Without my sorrow
– sense el meu dolor
Going home-
Anant cap a casa
Sometime tomorrow-
potser demà
Going home-
Anant cap a casa
To where it's better-
un lloc que es millor
Than before
que el d´abans

Going home –Anant cap a  casa
Without my burden-
sense la meva càrrega
Going home
–Anant cap a  casa
Behind the curtain
–darrera la cortina
Going home
–Anant cap a  casa
Without the costume-
sense la disfressa
That I wore
que vaig portar

He wants to read a love song –vol llegir una cançó d´amor
An anthem of forgiving-
un himne per el perdó
A manual for living with defeat
un manual per viure amb la derrota
A cry above the suffering-
un crit per sobre del patiment
A sacrifice recovering-
un sacrifici per recuperar
But that isn't what I need him to complete
-
(però això no és el que necessito que acabi)

I want   him to be certain-
vull que estigui segur
That he doesn't have a burden-
de que no té cap càrrega
That he doesn't need a vision-
de que no necessita cap visió

That he only has permission-
que només té el permís
To do my instant bidding
per fer complir aquesta ordre immediata
which is to say  what I have told him-
que és explicar el que li he dit
To repeat
que  repeteixi

Going home
–Anant cap a  casa
Without my sorrow
– sense el meu dolor
Going home-
Anant cap a casa
Sometime tomorrow-
potser demà
To where it's better-
un lloc que es millor
Than before
que el d´abans

Going home
–Anant cap a  casa
Without my burden-
sense la meva càrrega
Going home
–Anant cap a  casa
Behind the curtain
–darrera la cortina
Going home
–Anant cap a  casa
Without the costume-
sense la disfressa
That I wore
que vaig portar

I love to speak with Leonard-  
M´agrada parlar amb el Leonard
He's a sportsman and a shepherd-
És un deportista i un pastor(guia)
He's a lazy bastard-
És un gandul cabró
Living in a suit-
vivint en un vestit(en castellà traje)

No hay comentarios:

Publicar un comentario