sábado, 26 de marzo de 2011

BECAUSE THE NIGHT


M´agrada la paraula “amant” perque aglutina les dues vessants   de l´amor, la  física i l´emocional. Cadascuna per si sola queda coixa. De vegades una té més intensitat que l´altra però jo, mai, he sabut, he pogut ni he volgut deslligar-les.
Aquesta  vegada la traducció va a  doble columna i el vídeo és una magnífica raresa que  he trobat al you tube. Una  jam entre l´autor de la  cançó ( Bruce), la que la va popularitzar ( la gran, gran, gran Patti Smith) i una banda de luxe ( els U2).
Fixeu-vos amb la classe i l´estil de la Patti. NO té preu….
Ens tornem a trobar dilluns….

Because the night                            Perque la nit
Take me now baby here as I am                     Pren-me nena aquí mateix com estic
Pull me close, try and understand                  Tira´m cap a tu, intenta  comprendre
Desire is hunger is the fire I breathe           que el desig és la fam, és el foc que respiro.
Love is a banquet on which we feed               L´amor és un  banquet en el que ens alimentem

Come on now try and understand                   Vinga, fes-ho ara,  intenta comprendre
The way I feel when I'm in your hands          la manera que em sento quan estic a les teves mans
Take my hand come undercover                     Agafa´m de la ma  I vine aquí a sota
They can't hurt you now,                                Ells no et poden  fer mal
Can't hurt you now, can't hurt you now           no et poden fer mal, no et poden fer mal
Because the night belongs to lovers                perque la nit pertany als amants
Because the night belongs to lust                   perque la nit pertany a la luxúria
Because the night belongs to lovers                perque la nit pertany als amants
Because the night belongs to us                      perque la nit ens pertany a nosaltres

Have I doubt when I'm alone                          He dubtat quan he estat sol?
Love is a ring, the telephone                            L´amor és una trucada, un telèfon
Love is an angel disguised as lust                     L´amor és un àngel disfressat de luxurua
Here in our bed until the morning comes          aquí, en el nostre llit, fins que es  faci de dia
Come on now try and understand                      Vinga, fes-ho ara,  intenta comprendre
The way I feel under your command                 la manera com em sento quan estic a les teves ordres
Take my hand as the sun descends                    Agafa´m de la ma  mentre el sol cau.
They can't touch you now,                                Ells no et poder tocar ara
Can't touch you now, can't touch you now         no et poder tocar ara, no et poder tocar ara
Because the night belongs to lovers ...               perque la nit pertany als amants

With love we sleep                                            Amb  amor ens adormim.
With doubt the vicious circle                            Amb dubtes, el cercle viciós
Turn and burns                                                  ens fa  canviar  i ens crema
Without you I cannot live                                  sense tu jo no puc  viure
Forgive, the yearning burning                            Perdona el meu desig ardent
I believe it's time, too real to feel                    Crec que és l´hora. Massa real per sentir
So touch me now, touch me now, touch me now  Així que toca´m ara, toca´m ara
Because the night belongs to lovers ...                perque la nit pertany als amants


No hay comentarios:

Publicar un comentario