miércoles, 6 de abril de 2011

Gemma Hayes

L´altre dia  vaig rebre una crítica constructiva del meu tete gran de que només traduïa  cançons antigues. De fet és veritat perque he començat pels clàssics de tota la vida, cançons que m, han  marcat molt. Però tinc un gran fons d´armari i molt més recent. Aquí us en passo una petita meravella de la Gemma Hayes.
Els homes hem d´aprendre molt més de la sensibilitat  de les dones.
En el meu nom i en el de tots els altres us demanem perdó. NO seríem res sense vosaltres.

CHASING DRAGONS                              Perseguint Dracs                                                                                           
( Gemma Hayes)

The morning has no sympathy,                             El matí no m´és simpàtic
it just screams across the room                           Simplement va cridant per l´habitació
Making light of everything and taking you           donant llum a tot i portant-te a tu
Now I got a creature on my mind                        Però ara el meu cap està  tranquil
Go chase your dragon and I'll chase mine           Així que persegueix el teu drac
                                                                          que jo perseguiré el meu

They say time is just one long straight line          Diuen que el  temps és només una llarga
they cant deaden a girl while she's still alive      línea recta. No es pot alleujar el dolor
well man, we've had one hell of a ride                d´una dona mentre ella estigui viva.
Go chase your dragon and I'll chase mine           Bé noi, nosaltres hem tingut un viatge
                                                                          infernal.  Així que persegueix el teu drac
                                                                          que jo perseguiré el meu

I know, I know, I know, I know                          I ho sé, ho sé, ho sé que per
The sweeter it gets the deeper you go                 mi és més dolç quan tu més t´esfonses
I dont think we're coming back this time             No crec que aquest cop tornem,
Man, go chase your dragon, I'll chase mine         Així que persegueix el teu drac
                                                                          que jo perseguiré el meu


 
Now there's nothing left to say, that's true         Ara és veritat que no queda res a dir
So forget about me and I'll forget about you      Oblida´t de mi que jo m´oblidaré de tu
Well I'm gonna find a way to catch that sun        Trobaré la manera d´agafar aquell sol
Then I'll leave you behind my beautiful one         Aleshores et deixaré enrera,preciositameva

No hay comentarios:

Publicar un comentario